• Kendisine sert ve kırıcı davranan anne-babaya karşı, evladın nasıl davranması gerekir?

  6

  Evladına kötü muamele eden anne-babaya karşı, evladın nasıl davranması gerekir?

  Anne-baba evladına karşı sert ve kırıcı bile olsa, onlara kötü davranmak doğru değildir

  Anne-baba zalim de olsa, onlara karşı gelmek, onlarla sert konuşmak caiz değildir.

  “Annem-babam çok şefkatsiz, onlara nasıl itaat edeyim?” diyen bir kimseye, Resulullah Efendimiz buyurdu ki:

  “Annen seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 yıl emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmete katlandı. İdare ve maişetini temin etti. Sana dinini, imanını öğretti. Seni İslam terbiyesi ile büyüttü. Şimdi nasıl olur da, şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu? demiştir. [1]

  Yazının Devamı…

 • İnançsız ya da günahkar bir anne babaya karşı nasıl davranmak gerekir?

  0

  Anne-babanın günahkar olması bizim onlara karşı tutumumuzu değiştirmeli mi?

  Anne-babanın hakkı evladı üzerinde ki hakları çok fazladır. Bu sebeple onlar ne durumda olurlarsa olsunlar, kişi üzerine düşen vazifeleri yapmakla yükümlüdür.

  Anne baba kafir bile olsa, onlara hizmet edilmeli, gönülleri hoş tutulmalıdır

  Bir gün bir sahabe:

  “Ya Resulullah! Annem müşriktir. Ona iyilik etmem caiz midir?” diye sordu. bunun üzerine Resulullah (asm):

  “Evet, annene iyilik ve ihsanda bulun! buyurdu.” [1]

  Kafir olan ana-babaya hizmet etmek, nafakalarını vermek, ziyaretlerine gitmek gerekir. Küfre sebep olan şeyleri yaptıracaklarından korkulursa, ziyaretlerine gidilmez. [2]

  Yazının Devamı…

 • Bir annenin evladını dünyaya getirmek için çektiği sıkıntılı yolculuk

  1

  İnsanın vücut bulup hayatına başlayabilmesi için, anne pek çok sıkıntılardan geçmektedir

  Bir evladın anne karnında başlayıp devam eden yolculuğunda, annenin yaptığı fedakarlıklar Kur’an da şöyle anlatılmıştır;

  Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin hadislerinde anne babaya iyilik emretme çokça yinelenir. Anne babanın, çocuklarına iyi davranmaları konusundaki tavsiyeleri de; özel durumlarla sınırlı olmak üzere pek nadir görülür. Çünkü fıtrat, anne babanın bir özendiriciye gerek olmaksızın özden kaynaklanan yapısal bir güdü ile çocukları koruyup gözetmelerini tek başına güvenceye alır. Onlar bu koruyuculuk görevini; sıkıntı çekmelerini geçin, çoğunlukla ölüm sınırına ulaşan ilginç mükemmel soylu bir özveri ile ikilemeden, karşılık beklemeksizin hatta teşekkür bile ummaksızın yerine getirirler.

  Yazının Devamı…

 • Peygamberler de anne ve babalarına hizmet ve hürmet etmişlerdir

  0

  Peygamberler de anne ve babalarına hizmet ve hürmet etmişlerdir

  Peygamberimiz (asm) her daim anne-babaya itaati ve hürmeti emretmiştir

  Her Peygamber, kendi annesinden de üstündür. Buna rağmen, Peygamberler de, annelerine hürmet ve hizmet etmişlerdir. Görüldüğü gibi, dünya ve ahiret rütbesi ne kadar yüksek olursa olsun, müslüman ana-babaya hürmet ve hizmet şarttır. Hatta kafir olan ana-babaya da hizmet etmek, nafakalarını vermek, ziyaretlerine gitmek lazımdır. Küfre sebep olan şeyleri yaptıracaklarından korkulursa, ziyaretlerine gidilmez. [1]

  Yazının Devamı…

 • Anne-babaya hürmet eden Nebilerle, Sıddıklarla ve Şehitlerle haşrolur

  0

  Anne-babaya hürmet ve itaat, kişiyi Peygamberlerle birlikte haşrolmayı nasib eder

  Anne-babaya hürmet eden Nebilerle, Sıddıklarla ve Şehitlerle haşrolur

  Bir adam Resulullah’a (asm) gelerek:

  “Ya Resulullah! Allah’tan başka hiçbir İlah olmadığına, senin Allah’ın Peygamberi olduğuna inanıyorum. Beş vakit amazı kılıyor, malımın zekatını veriyor ve Ramazan orucunu tutuyorum.” dedi. Bunun üzerine Resulullah (asm):

  Yazının Devamı…

 • Anne-babanın yüzünü güldürmek hicret etmekten daha faziletlidir

  3

  Anne-babanın yüzünü güldürmek hicret etmekten daha faziletlidir

  Anne-babayı razı etmek, amellerin en üstünüdür

  Adamın biri hicret üzerine bağlanmaya geldiği Hz. Peygambere (asm) şöyle dedi:

  “Babamı ve annemi ağlatmadan sana gelemedim!”

  “O halde dön ve onları ağlattığın gibi güldür.” [1]

  Yazının Devamı…

 • Anne-babanın yüzüne şefkatle bakmak, kişiye hac sevabını kazandırır

  0

  Anne ve babaya şefkatle bakmak, hac sevabına vesile olur

  Anne-babanın kalbini hoşnud etmek, yüzüne şefkat ve sevgiyle bakmak, Cenab-ı Hakkı çokça razı eder

  Resulullah (asm) anne-babanın yüzüne şefkatle bakanın sevabı hususunda şöyle buyurmuştur:

  “Kim ana-babasının yüzüne şefkat ve merhametle bakarsa, Allah-ü Teala onun için makbul olan bir haccın sevabını yazar.” [1]
  Yazının Devamı…

 • Anne-babaya hürmet ve iyilik etmek kişiye neler kazandırır

  0

  Anne-babaya hürmet ve itaat, kişiye çok büyük mükafatlarkazandırır

  Anne babaya ihsan eden Peygamberlerle beraber cennete girer

  Ana-babasına iyilik eden evlat, Peygamberlerle beraber cennete girer. [1]

  Her hususta toplumsal kuralları düzenleyen İslam dini anne ve baba hakkına dair kuralları da düzenlemiştir. Hadis ve ayetlere bakıldığında bu konuya çok defa temas edildiğini ve sürekli olarak onlara itaatin emredildiği görülür. Hususen bu noktanın kebaire temas etmesi, yani anne ve babaya itaatsizliğin kebair şeklinde tabir edilen büyük günahlardan sayılması hadisenin önemini vurgulamaktadır.

  Yazının Devamı…

 • Anne-babanın evladı üzerindeki hakları nelerdir?

  1

  Evladın anne babaya nasıl davranması gerekir?

  Anne babanın evlatları üzerinde çok önemli hakları vardır

  “Bu ümmetlerin üzerinde, yaratanın hakkı ile Peygamberlerin hakları vardır. Ana hakkı benim hakkıma, baba hakkı ise Peygamberlerin hakkına benzer.” [1]

  “Birisi: “Ya Resulullah! Anne-babanın evladı üzerinde ne hakkı vardır?” diye sorunca Resul-i Ekrem (asm):

  “Onlar senin ya cennetin, ya cehennemindir. (Onlara iyilik yaparsan cennete, kötülük yaparsan cehenneme gidersin.) buyurdu.” [2] Yazının Devamı…

 • Anne-baba haramı emrediyorsa, kişi itaat etmeme hakkına sahip midir?

  0

  Anne-babasının istekleri, Allah’ın (cc) emirleri ile çelişiyorsa ne yapılmalıdır?

  Anne babanın her dediği yapılmalı mıdır?

  Dünyadaki en büyük gerçeklerden biri, anne ve babanın evlatlarına olan riyasız şefkatleridir. Böylesi bir fedakarlığa karşılık evlatlarından hürmet görmek elbette o anne ve babanın hakkıdır. Çünkü hayatlarını usanmadan evlatlarının hayatı için feda ediyorlar ve onların refahı için çabalıyorlar.

  Yazının Devamı…

Page 1 of 41234»